Generalforsamling

Kino Møn afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts. Der indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før. Indkaldelse sker pr. email eller brev til registrerede medlemmer og her på hjemmesiden.
Det er en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen, at man er medlem af foreningen og har betalt kontingent for det indeværende år.

Generalforsamling 2019 afholdes søndag den 24.marts 2018 kl. 11.00.

Tryk herunder for at se referat fra sidste år                  Tryk herunder for at se Årsberetningen 2017      Tryk herunder for at se 2018 regnskab (før godk.)

                                                                                 

    Tryk herunder for at se vedtægter                         Tryk herunder for at se forretningsorden