Årskort

Fra 1.januar 2018 kan der ikke købes årskort.
Allerede udstedte årskort kan anvendes indtil udløb.

Gavekort, årskort og andre rabatordninger refunderes hverken helt eller delvis

Billetter, der købes eller bestilles på nettet eller pr. telefon til årskort, 
pålægges et gebyr på kr. 5,00